Tryphiodorou Aigyptiou tou grammatikou Iliou alosis
Q. Horatii Flacci Opera